Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Spotkania Wspólnoty „Nowe Przymierze”

Spotkania połączone z modlitwą i uwielbieniem odbywają się w Gliwicach przy ul. Pionierów 8 na terenie Międzynarodowego Dworca Autobusowego (patrz mapka) w każdą niedzielę o 11:00.

Serdecznie zapraszamy.

Często zadawane pytania

Kto może być uczestnikiem niedzielnego spotkania Wspólnoty?

Nasze niedzielne spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Składają się ze wspólnej modlitwy, śpiewu, nauczania o prawdach wiary i ich zastosowaniu w naszym życiu oraz relacji o tym, co Bóg czyni dla nas. Możesz przyjść na takie spotkanie bez względu na swoje przekonania i przynależność religijną. Możesz być aktywnym uczestnikiem, lub tylko widzem.

Jakie warunki muszę spełnić by móc przyjść na spotkanie?

Nikt z nas nie zdoła sam przygotować się do spotkania ze Stwórcą. Stajemy przed Nim tylko w oparciu o ufność, że przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy.

Wszystko, czego potrzebujesz to odrobina wiary, „że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go poszukują”. Jezus sam o sobie powiedział, że „nie przyszedł do zdrowych, ale do chorych”.

Nie przychodzimy do Boga, bo jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy święci, ale właśnie przez spotkanie z Nim możemy się zmienić.

Czy Nowe Przymierze jest wspólnotą katolicką?

Nowe Przymierze jest wspólnotą chrześcijańską, ale nie katolicką. Odwołujemy się do Pisma Świętego i nawiązujemy do ruchów protestanckich. Koncentrujemy się na nauczaniu Starego i Nowego Testamentu i próbujemy nawiązać do pierwszego Kościoła z czasów apostolskich.

Czy Nowe Przymierze jest kościołem?

Tak. Nowe Przymierze jest od jesieni 2010 roku zgodnie z polskim prawem organizacją kościelną.

Chrześcijańska Wspólnota Nowe Przymierze w Gliwicach przynależy do Kościoła Bożego w Chrystusie, oficjalnego związku wyznaniowego w Polsce.

Kościół Boży w Chrystusie jest federacyjną organizacją kościoła ewangelicznego o charakterze charyzmatycznym. Kościoły ewangeliczne to protestancki nurt kościelny odwołujący się do biblijnych wzorców, a więc próbujący nawiązać w teologii i praktyce do Pierwszego Kościoła opisanego na stronach Nowego Testamentu.

KBwCh należy do Aliansu Ewangelicznego w Polsce, skupiającego szereg kościołów, związków wyznaniowych i stowarzyszeń o podobnym charakterze.

Dlaczego na spotkaniu Wspólnoty nie ma tradycyjnych modlitw?

Nie ma gorszej i lepszej modlitwy. Jest tylko szczera lub obłudna. W relacji z Bogiem nie musisz posługiwać się wyuczoną formułą. Możesz wyrażać swoje uczucia, nadzieje, obawy czy prośby własnymi słowami.

Czemu służy niedzielne spotkanie Wspólnoty?

Wszystkie nasze spotkania mają za cel oddanie czci Bogu przez śpiew i modlitwę. Nazywamy to uwielbieniem.

Istotną częścią naszego spotkania jest nauczanie, zwykle prowadzone przez członków Wspólnoty. Treścią nauczania są prawdy ewangeliczne, a szczególny akcent kładziemy na praktyczne aspekty Słowa Bożego.

Nam samym nasze wspólne spotkania pomagają zbliżyć się do Boga, wzmocnić wiarę, zachęcić się wzajemnie do tego, co dobre i wyrazić sobie nawzajem życzliwość.

Czy uczestnictwo w niedzielnym spotkaniu Wspólnoty jest płatne?

Udział w naszych spotkaniach nie jest związany z żadnymi opłatami. Nie mamy też zwyczajowej kolekty. Incydentalnie zbieramy datki, ale zawsze na określony cel, jak wsparcie dla biednych, upominek dla nowożeńców itd.

Kto finansuje działalność Wspólnoty?

Działalność Wspólnoty finansują jej członkowie z dobrowolnych darowizn. Darowizny należy wpłacać na konto bankowe Wspólnoty.

Dlaczego akurat Wspólnota Nowe Przymierze?

Wspólnota Nowe Przymierze jest tylko jedną z wielu chrześcijańskich społeczności w naszym mieście. Każda jest nieco inna, każda akcentuje coś innego, w każdej formy modlitwy są nieco odmienne, ale wszystkie służą Jednemu Bogu. Nie możemy cię zaprosić do żadnej z nich, bo nie mamy takiego upoważnienia - więc zapraszamy Cię do nas.

Kto jest chrześcijaninem?

Wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga, ale nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ani nie staje się nim przez decyzje osób trzecich. Jest to suwerenna decyzja każdego z nas.

Chrześcijanin to uczeń Jezusa Chrystusa. Biblia mówi o narodzeniu na nowo. To właśnie doświadczenie nowonarodzenia przez osobiste poddanie swego życia Jezusowi sprawia, że stajemy się chrześcijanami. Wtedy rodzimy się do nowego życia i stajemy się dziećmi Bożymi. Naturalną konsekwencją tego przeżycia jest chrzest na wzór chrztu z czasów nowotestamentowych. Raz w roku dla chętnych organizujemy chrzest, zwykle nad jeziorem Pławniowice.

Dlaczego Pismo Święte - Biblia?

Chrześcijaństwo jest „religią księgi”. Wszystko, co wiemy o Bogu ma źródło w tej Księdze. Przez wieki była znienawidzoną albo pogardzaną książką, ale przetrwała w niezmienionym kształcie. W wielu miejscach świata (około 30%) jest do dziś zakazana.

Na przestrzeni wieków tak wielu ludzi znalazło w niej najważniejsze odpowiedzi. Znaleźli sens swojego życia, zrozumieli skąd przychodzą i dokąd zmierzają, a przede wszystkim „poznali miłość, która przewyższa wszelką wiedzę”. To wszystko zasadniczo zmieniło ich życie nadając mu sens i kierunek.

W Nowym Przymierzu sami przekonaliśmy się jak niezwykła to Księga i jak bardzo jest aktualna i praktyczna. Poznaliśmy, że nie jest to zbiór zasad, ale bardzo osobisty list Stwórcy do nas Jego stworzeń.

Czy ją posiadasz i czy przeczytałeś przynajmniej Nowy Testament?

Spróbuj i przekonaj się, że jest ona listem od Boga do Ciebie!

Czy mogę przyjść na spotkanie z dziećmi?

W czasie naszego spotkania organizujemy grupy zajęciowe dla dzieci w różnym wieku. Możesz zaprowadzić swoje dziecko na takie zajęcia, ale musi ono być przygotowane do pozostania z nową dla niego opiekunką. Dzieci zwykle lubią zajęcia w naszej szkółce.