Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Paweł Godawa

Basia

12 i 13 lutego gościliśmy Pawła Godawę - pastora Chrześcijańskiego Centrum „Woda Życia” w Koszalinie.

Usłyszeliśmy słowa zachęty, aby wołać do Pana i oczekiwać uzdrowienia! Uzdrowienia naszych dusz, uwolnienia od postaw, sposobów myślenia, które wypracowaliśmy sobie żyjąc bez Boga.

Nasz Ojciec najlepiej wie, czego potrzebujemy i nie chce leczyć symptomów choroby, zmieniać tylko okoliczności w naszym życiu, ale jako najlepszy lekarz, chce uzdrawiać nas dogłębnie.

„Jeżeli Mu zaufasz i niewiarę, która jest grzechem zamienisz w wiarę, wtedy wszystko, co On zaplanował dla ciebie wypełni się w twoim życiu!” I będziesz prawdziwym zwycięzcą!