Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

„Kraina Bohaterów”

W „Krainie Bohaterów”, przedstawionej przez teatr dziecięcy na spotkaniu 16 grudnia 2012, można wędrując przez zamierzchłe czasy spotkać ciekawych ludzi. Wskazówki przez nich podane pomagają nam rozpoznać Mesjasza, gdy już się narodzi.

Inscenizacja proroctw biblijnych została przygotowana przez Szkółkę Niedzielną pod kierunkiem Katarzyny Wojnarskiej.

Wysłuchaj krótkie wprowadzenie do spektaklu.