Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

To się nie mieści w głowie

Posłuchajcie opowieści, która w głowie się nie mieści – dziecięce przedstawienie teatralne pod tym tytułem mieliśmy okazję oglądać 1 kwietnia 2012 podczas spotkania niedzielnego.

Spektakl, przygotowany przez Szkółkę Niedzielną pod kierunkiem Katarzyny Proszowskiej, ukazał historię śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz znaczenie Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią w życiu każdego z nas.