Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kim jesteśmy?

Chrześcijańska Wspólnota Nowe Przymierze w Gliwicach to społeczność wierzących w prawdy objawione ludziom w Piśmie Świętym - Biblii. Wierzymy, że wskazania objawione w tej Księdze są skutecznym drogowskazem dla życia każdego człowieka. Wierzymy, że nie straciły na aktualności i przyjęte przez nas mają moc pozytywnie kształtować nasze życie.

Wierzymy, że każdy człowiek może nawiązać osobistą więź ze Stwórcą przez osobę Jezusa Chrystusa. Więź ta, kluczowa dla naszej przyszłości, jest skutkiem postawy, jaką przyjmujemy wobec Niego. Bóg w swojej dobroci przyszedł do nas w osobie Jezusa, by szukać kontaktu ze wszystkimi, bez względu na ich dotychczasowe życie. Jezus wzywa do nawiązania z Nim osobistej relacji. Wszyscy, którzy odpowiedzą pozytywnie na to wezwanie stają się Jego uczniami.

Uznajemy, że Jezus polecił swoim uczniom życie w bliskiej wzajemnej więzi. Społeczność swoich uczniów nazwał kościołem, czyli wspólnotą.

Uważamy Nowe Przymierze za taką właśnie społeczność Jego uczniów.

Wspólnota Nowe Przymierze jest miejscem kształtującym nasze przekonania i postawy, formując nas na obraz biblijnych wzorów.

Wspólnota jest jednocześnie miejscem, w którym razem oddajemy Bogu należną mu cześć, i w której możemy Jemu i sobie nawzajem służyć.

Dla realizacji swojej misji Wspólnota prowadzi szereg aktywności i służb. Podstawową formą działania jest otwarte niedzielne spotkanie modlitewne (nabożeństwo) z nauczaniem przedstawiającym nauki zawarte w Biblii.

Spotykając się razem oczekujemy obecności Jego Ducha, przez którego mówił i do dziś mówi do swoich uczniów.

Wierzymy, że Stwórca powołał do istnienia każdego z nas i nie pozostawił nas sobie samym, ale jest chętny, by uczestniczyć aktywnie w naszym życiu prowadząc nas, wspierając i błogosławiąc. Jest tylko jeden warunek Jego współdziałania w naszym życiu - musimy w pokorze uznać, kim On jest i zaprosić Go osobiście do naszego życia.

Zgodnie z tym, co naucza Pismo wierzymy, że przyjaźń z Bogiem przez Jego syna Jezusa Chrystusa to źródło spełnienia, satysfakcji i szczęścia w czasie naszego życia tu na Ziemi oraz jedyna droga do zbawienia wiecznego.

Wierzymy też, że Kościół, ciało Pana Jezusa najpełniej świadczy o Nim samym. Kościół przechował i przechowuje mimo wielu trudności i niestety porażek sedno przesłania Boga do człowieka. Pytania, potrzeby, wątpliwości człowieka są niezmienne od tysięcy lat i istnieje uniwersalna, niezmienna Prawda, która jest odpowiedzią na nie. Odpowiedzią nie jest znajomość historii starotestamentowych, czy nowotestamentowych, ale znajomość i osobiste doświadczanie (przeżywanie) tego, który sam o sobie powiedział, że jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Prawda ta zapisana w Słowie Bożym i objawiana przez Kościół ma moc zmieniać pozytywnie jednostki i całe społeczności. Miłość i dobroć Boga wobec grzesznego człowieka jest niezmienna i niezależna od naszych postaw. A osobiste doświadczanie jej daje siłę człowiekowi do podejmowania zmian, które owocują trwałą przemiana postaw i charakterów.

Nowe Przymierze pragnie być elementem tego powszechnego i nie zamkniętego w konkretnej organizacji Kościoła i lokalnie w miejscu swojego funkcjonowania być heroldem tych wszystkich prawd. Tym samym świadczyć ludziom wokół nas Dobrą Nowinę o zbawieniu z łaski.

W zagubionym świecie początku XXI wieku chcemy wezwać ludzi do podejmowania osobistej decyzji o poddaniu się Bogu i życiu w relacji z Nim.

Nowe Przymierze istnieje w postaci nieformalnej grupy od wiosny roku 1990. Pierwsze spotkanie miało miejsce 1 marca 1990. Zaczynaliśmy od spotkań modlitewnych w naszych domach, żeby później jesienią tego roku przenieść się do salek katechetycznych przy parafiach kościoła rzymsko-katolickiego w Gliwicach. W roku 1995 na mocy postanowienia gliwickiego biskupa wyproszono nas z budynków kościelnych nie podając powodu. Od tego czasu mamy spotkania w wynajmowanych budynkach na terenie Gliwic. Aktualnie nasze spotkania odbywają się w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Wielickiej 16.

Pragniemy dalej służyć naszemu Bogu najlepiej jak umiemy, świadczyć o Nim i wspierać się nawzajem. Wierzymy, że Bóg odbudowuje swój Kościół ze średniowiecznej zapaści poczynając od wielkich reformatorów, przez przebudzenia kolejnych wieków i dalej będzie go odbudowywał. Chcemy być cząstka tego odbudowywanego Kościoła Pana Jezusa.

Nasze podstawowe formy działania to spotkania modlitewne, kursy różnej natury (Alfa, małżeńskie, szkoły biblijnej), szkółka niedzielna dla dzieci, obozy formacyjne, grupa młodzieżowa, i wiele, wiele innych.

Chrześcijańska Wspólnota Nowe Przymierze w Gliwicach przynależy do Kościoła Bożego w Chrystusie, oficjalnego związku wyznaniowego w Polsce.

Kościół Boży w Chrystusie jest federacyjną organizacją kościoła ewangelicznego o charakterze charyzmatycznym. Kościoły ewangeliczne to protestancki nurt kościelny odwołujący się do biblijnych wzorców, a więc próbujący nawiązać w teologii i praktyce do Pierwszego Kościoła opisanego na stronach Nowego Testamentu.

KBWCH należy do Aliansu Ewangelicznego w Polsce, skupiającego szereg kościołów, związków wyznaniowych i stowarzyszeń o podobnym charakterze.

Czy chciałbyś o coś zapytać? Sprawdź często zadawane pytania.