Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Depresja

Irek 6.03.2010

Depresja jest plagą XXI wieku. Choruje na nią coraz większy odsetek społeczeństwa. Stres jaki doświadczamy na co dzień czyni w nas coraz większe spustoszenie.

  • Czy jest to przypadłość, na którą chorują tylko nie znający Boga i Jego mocy?
  • Czy depresja jest znana w Biblii, czy to wyłącznie choroba naszych czasów?
  • Jak Słowo Boże ocenia tę chorobę i co radzi wobec niej?

Wielki prorok Eliasz przeżywa chwile chwały na górze Karmel. Opisuje to 18 rozdział 1 Księgi Królewskiej.

Znamy ten opis. Bóg w niezwykły, nie budzący wątpliwości sposób, objawia się całemu zgromadzonemu narodowi Izraelskiemu. Czterystu pięćdziesięciu proroków Baala może tylko bezradnie się przyglądać demonstracji mocy Jahwe. Staje się jawne, kto jest prawdziwym Bogiem, a kto tylko bożkiem. Płonie ofiara Eliasza. Prawdziwy Bóg objawia swoją moc poprzez odpowiedź na modlitwę swego sługi.

Dodatkowo Eliasz może ogłosić koniec suszy. Po latach suszy przychodzi upragniony życiodajny deszcz. Prawdziwa nawałnica, nie jakieś tam drobne pokropienie. Wiedza, kto modlił się i nie było deszczu przez trzy i pół roku, i kto modlił się i susza się zakończyła, jest w Izraelu powszechna.

Eliasz święci dzień triumfu. Jeszcze wczoraj bał się i chował przed wyznawcami Baala, dziś w majestacie prawa, na oczach zgromadzonego ludu, zabija proroków fałszywego boga. Wspaniały moment, dla takich chwil warto żyć i zachować wierność w obliczu największych nawet zagrożeń.

Bóg miał więcej dla Eliasza. Doświadczenie Karmelu to nie wszystko.

Ale Bóg miał więcej dla Eliasza. Doświadczenie Karmelu to nie wszystko. W 19 rozdziale tej samej księgi opisane jest drugie z najbardziej niezwykłych przeżyć Eliasza. To doświadczenie osobistego spotkania Boga u wejścia do jaskini na świętej górze Horeb. To miejsce, w którym Bóg przychodzi po wichrze, trzęsieniu ziemi, po ogniu, w łagodnym powiewie wiatru.

Tam doświadczenie chwały Boga, tu Jego obecności. Musimy umieć rozróżniać te dwa doświadczenia. Potrzebujemy obu. Każde jest potrzebne i jedno nie zastąpi drugiego.

Karmel służył bardziej jako świadectwo dla upadłego społeczeństwa, natomiast Horeb dał wskazówki samemu prorokowi. To przed jaskinią, w łagodnym powiewie wiatru, otrzymał Eliasz swoją życiową misję. Już wątpił, czy na coś się jeszcze przyda? I tu dostał jasne polecenia, co ma uczynić. Miał namaścić Chazaela na króla nad Aramem, Jehu na króla nad Izraelem, a Elizeusza na proroka po sobie.