Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Niewidzialna przeszkoda do prawdziwego życia z Bogiem

Szymon Zeifert - listopad 2019

Jezus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości. Bóg ma dla każdego z nas powołanie i plan. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do ekscytującego, choć nie pozbawionego wyzwań, życia z Bogiem. Jednak wygląda na to, że tylko niektórzy z tego korzystają. W tym cyklu nauczań przyjrzymy się jednej z przyczyn dlaczego tak jest i co Ty możesz z tym zrobić.

1. O czym często marzę?

2. Jaki jest mój największy strach i zmartwienie?

3. Co jest moją ucieczką?

4. Co mnie najbardziej rozczarowuje?

5. Co jest dla mnie bardziej nienegocjowalne niż posłuszeństwo Bogu?

6. Co wyprowadza mnie z równowagi?

7. W czym przekraczam zdrowe granice?

8. Czego nie umiem sobie przebaczyć?

9. Po co żyję?

10. Co muszę mieć?