Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak się modlić

Szymon Zeifert - maj 2019

Modlitwa była stałym elementem życia Jezusa. Nieraz poświęcał całą noc na rozmowę z Bogiem. Widział w niej wielką wartość. Niestety jako chrześcijanie często mamy w niej braki. Dlaczego?

Apostołowie poprosili Jezusa, aby nauczył ich się modlić. Modlitwa nie jest czymś intuicyjnym i także my potrzebujemy się jej nauczyć, jeśli chcemy aby stała się życiodajnym elementem naszego każdego dnia.