Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Bądź jak Jezus

Marek Kosętka - czerwiec 2019

1. Bądź jak Jezus – Sobą.

Gal. 5:1 „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.”

Jezus przyniósł Ci życie OBFITE, RADOSNE, WOLNE i takim Cię pragnie widzieć!

Miej odwagę być jak Jezus – SOBĄ! Wyjątkowym umiłowanym dzieckiem Bożym, nad którym jest Jego powołanie!

2. Bądź jak Jezus – Posłany.

J. 20:21 „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” Jesteś posłany i tak samo jak Jezus masz Zadanie do wykonania! Czy wiesz jaki jest cel twojego życia? Potrzebujesz znać misję jaką Bóg Tobie powierzył. To dotyczy każdej sfery Twojego życia: kościelnej, domowej, zawodowej i towarzyskiej.

3. Bądź jak Jezus – daj życie!

Jest różnica między najemnikiem, a pasterzem. Ten pierwszy wykonuje swoje zadanie dopóty, dopóki ma z tego korzyści, bo nie zależy mu na owcach. Natomiast pasterz z powołania jest gotów oddać życie, by wypełnić misję, jaką otrzymał od Boga. W obecności wilka okaże się kim jesteś.