Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Uczniostwo to wzrost

Marek i Krysia Kosętka - październik 2019

O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich! Jezus powołuje uczniów, którzy wejdą na Jego Drogę i będą nią podążać, którzy będą się rozwijać, wzrastać, upodabniać do Mistrza. Czy jesteś dziś dalej na Drodze Pańskiej niż byłeś wczoraj? Czy jutro będziesz dalej na tej Drodze niż jesteś dziś?