Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Świadectwa uczniów Jezusa

Irek - wrzesień 2019

Pan Jezus powołał swój Kościół by wypełnił Jego misję. By to było możliwe Kościół musi być rozpoznawalny, czyli musi nosić na sobie znaki rozpoznawcze swojego Założyciela. „Znak firmowy” Syna Bożego musi być na nim wygrawerowany i to dużą czcionką. Przedstawiam tu trzy główne „znaki firmowe” Pana Jezusa Chrystusa.