Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Powrót do powołania

Irek - marzec/kwiecień 2019

Wszyscy znamy Exodus, czyli przejście Izraela z Egiptu do Kanaanu. Wiemy, że ten Exodus jest obrazem przejścia ze świata niewoli do Ziemi Obiecanej, czyli miejsca Powołania. Tymczasem w Piśmie mamy jeszcze Drugi Exodus, znacznie mniej znany i rozważany. Jest to przejście Izraela z Babilonu do Jerozolimy. To też obraz twojego i mojego życia. To obraz powrotu bożych ludzi z miejsca porażki, pogubienia, do miejsca Powołania.

Porażki są wkomponowane w życie człowieka a stają się problemem, gdy negatywnie stygmatyzują nasze życie, tak że obietnice i powołanie przestają być dla nas realne. To nie jest to co Bóg przewidział dla nas. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza pokazują Boży sposób na powrót w miejsce powołania.