Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Poznawanie Boga

Alicja Zeifert - maj/czerwiec 2019

Biblia wielokrotnie wzywa nas do tego, abyśmy poznawali Boga. Jednak nie dzieje się to intuicyjnie. Poznawanie Boga to proces, który możesz przyspieszyć lub spowolnić. Bliska znajomość z Bogiem pozbawia nas złudzeń, ale też wzbogaca nasze życie w niewyobrażalny sposób.