Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jezu, Ty się tym zajmij

Magda Szulik 27.10.2019

Czy Bóg jest dobry cały czas? Łatwo jest mówić, że Bóg jest dobry, jeśli mi błogosławi. A czy jeśli coś idzie nie tak w moim życiu, to czy Bóg też jest dobry? Czy zawsze mogę Mu ufać?

„Dlatego umiłowani, nie polegajmy na emocjach serca, lecz pełni ufności śmiało przystępujmy do Boga, rozumiejąc, że jeśli stosujemy się do Jego Słowa i czynimy, to, co się Jemu podoba, to z pewnością otrzymamy to, o co prosimy na podstawie Słowa. A wolą Boga objawioną w Słowie, jest to, abyśmy w pełni ufali Bożemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i polegali na Jego charakterze, a siebie nawzajem darzyli tak ofiarną miłością, jaką On nam ukazał i jaką polecił nam zachować” 1 List Jana 3, 21-24 (tłumaczenie: Nowy Przekład Dynamiczny)