Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

O potrzebie miłości

Alicja Zeifert 1.09.2019

Niejednokrotnie zdarza się, że ucieszeni faktem, iż Bóg do nas mówi, zapominamy treść Jego słów. Jednak gdy Bóg o czymś mówi, oznacza to, że musimy zwrócić na to uwagę tu i teraz.

Niniejsze nauczanie jest podsumowaniem słów proroczych, które Bóg skierował do naszego kościoła w ostatnich latach. Choć nie jest łatwe, wierzę, że jest ważne i niosące nadzieję.