Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Przemiana myślenia

Alicja Zeifert 25.08.2019

Jako chrześcijanie doświadczyliśmy metanoi, czyli przemiany myślenia. Stało się to, gdy przyjęliśmy Jezusa jako zbawiciela. Jednak Biblia zachęca nas, żebyśmy stałe przemieniali swoje myślenie, by stawało się ono coraz bliższe Bogu.

Bycie chrześcijaninem to bycie w procesie zmiany myślenia – przesłuchaj i oceń, czy jest to twoją praktyką.