Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Opinie vs. Boże działanie

Szymon Kunc 11.08.2019

Może być obiektywna, niezależna, ciekawa lub krzywdząca. Podobno każdy ją ma. Opinia.

Warto zadać sobie pytanie czy nasze przekonania wspierają Boże działanie w naszym życiu.