Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Boży plan vs. nasze błędy

Szymon Zeifert 21.07.2019

Zastanawiałeś się, czy może nie zaprzepaściłeś Bożego planu, poprzez swoje błędy i złe decyzje? Przyjrzyjmy się, co mówi na tej temat Biblia.