Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kościół, Oblubienica Chrystusa

Wiesiek Leśniak 7.07.2019

Czy zwyczaje zaślubin biblijnego Izraela mogą nas dzisiaj jeszcze inspirować?

Mimo, że są tak odległe i z innej kultury niż nasza, nie odrzucajmy ich z góry jako nie przystających do naszych współczesnych czasów.

Chciejmy zobaczyć w tych ceremoniach i zwyczajach przesłanie, które na kartach Biblii zostawił dla nas Duch Święty.