Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jestem Bożym dzieckiem

Szymon Zeifert 17.02.2019

Słowo Boże wielokrotnie zapewnia nas, że staliśmy się Bożymi dziećmi. Przyjrzyjmy się, co to oznacza w praktyce.