Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak wygrać wojnę, gdy przegrywa się bitwę?

Wiesiek Leśniak 10.02.2019

Być pokonanym, a nie ulec - to zwyciężyć.

Historia człowieka, który narodził się na nowo, który powiedział „nie” dotychczasowemu światu i jego zasadom. Czy w tym świecie można mieć własne zdanie? Czy pozwolą Ci na nie, gdy będzie ono inne niż to co akceptuje świat?