Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Żywe kamienie

Marek Kosętka 27.01.2019
„I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy” ... IP.2:5

Jezus upodobał sobie zbudować swój Kościół z Żywych Kamieni, indywidualnie ukształtowanych i obdarowanych, aktywnych i współpracujących z Nim wierzących! Jesteś domownikiem Boga!