Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Królewskie Kapłaństwo

Marek Kosętka 13.01.2019
„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłosili cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła.”

Jesteś wierzącym? A wiec zostałeś wybrany, nabyty i uświęcony abyś był Kapłanem Króla! Jako kapłan masz przywileje, jak i obowiązki. Możesz przychodzić bezpośrednio do Króla, masz Jego namaszczenie - wiesz wszystko! I jednocześnie zostałeś powołany do służby Bogu i ludziom. Szukaj więc codziennie okazji do sprawowania swojej służby!