Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Abyś okazywał miłość bratnią

Marek Kosętka 23.12.2018

1. Uwierz w miłość jaką Bóg ma do Ciebie!

2. Pokochaj ludzi szczerym sercem gorąco!

3. Pielęgnuj i OKAZUJ żarliwą miłość braterską!

Aby nikt nie miał wątpliwości. Że kochasz. Nigdy.