Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Bóg uzdrawia!

Darek Górski 16.12.2018
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie...Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Izajasz 53,4-5

To w bliskiej relacji z Jezusem możesz doświadczyć wolności od choroby, od smutku, zniechęcenia, zniewolenia...

Niech ogień przebudzenia zapłonie w Twoim sercu. Prawda jest taka: W Jezusie Chrystusie już jesteś zdrowy.