Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Ważne ogniwo

Ania Kukułka 09.12.2018

Czy rozumiesz wagę tego, kim jesteś w ciele Chrystusa? Czy rozumiesz wagę tego, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na tobie i na mnie za kościół, który razem tworzymy?

Łańcuch składa się z wielu ogniw, a jego moc zależy od najsłabszego ogniwa...