Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Współodpowiedzialność za Kościół

Marek Kosętka 02.12.2018

Już czas abyśmy wszyscy poszukali miejsca pokuty, poczuli współodpowiedzialność za tę społeczność i miejsce w jakim się znajdujemy, abyśmy przeżyli metanoia i zmienili niewłaściwe postawy, które nam Duch Święty wskazuje...