Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Abigail

Wiesiek Leśniak 25.11.2018

Zwykła kobieta, przez którą Bóg dokonuje niezwykłych czynów. Powstrzymała bieg wydarzeń prowadzący do tragedii. Przypadek, czy może jednak coś więcej...