Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Zaangażuj się

Marek Kosętka 11.11.2018

„Kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.” Jezus oczekiwał aktywnej postawy przyłączenia się, dodawania, gromadzenia, skupiania, a nie rozpraszania. Był przeciwko postawie innej niż aktywne przyłączenie się – biernej, stania z boku, przyglądania się, robienia alternatywnych rzeczy…