Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Teleportacja

Irek Zeifert 04.11.2018

Chociaż pojęcie to jest z zakresu zjawisk paranormalnych czy ewentualnie science fiction możemy spotkać liczną grupę chrześcijan mocno wierzących w to zjawisko. Spodziewamy się, oczekujemy, że któregoś dnia (jeszcze za życia w ciele) zostaniemy przeniesieni do lepszego świata, świata bez naszych dzisiejszych wyzwań, zmagań, problemów. Spodziewamy się, że z naszego dzisiejszego "Egiptu" trafimy szybko i bezboleśnie do naszego "Kanaanu". Czy to uzasadnione?