Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Dlaczego relacja z Ojcem?

Szymon Kunc 28.10.2018

W chrześcijańskim slangu mówi się, że jesteśmy stworzeni do relacji z Ojcem. Paradoksalnie praktyka pokazuje, że również wierzącym niekoniecznie łatwo przychodzi dbanie o tę więź, mimo świadomości jak bardzo jest ona korzystna. Jeśli faktycznie ta relacja jest częścią naszego "duchowego DNA" skąd ta trudność i jak ją przełamać?