Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jezus to doskonała teologia

Szymon Zeifert 14.10.2018

Jezus - żyjąc na ziemi - objawił Ojca (Jana 1,18). Mamy prawo zakwestionować wszystko co myślimy na temat Boga i Jego woli, a czego potwierdzenia nie znajdujemy w życiu Jezusa.