Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Powołanie i pasja

Marek Kosętka 30.09.2018

On nas powołał abyśmy z Nim byli i aby nas wysłać … Jakie talenty i misję On ci powierzył? Jak zamierzasz obracać otrzymanymi darami aby przynieść obfity plon?