Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Kontekst wieczności

Marek Kosętka 23.09.2018

Ile lat pracujesz na swoją emeryturę? A jak bardzo starałbyś się gdyby od 1 godziny pracy zależało twoje wynagrodzenie przez kolejnych 100lat?

Nasze życie na ziemi w kontekście wieczności to jak 1 sekunda, a jednak to jak je przeżyjemy ma wpływ na wieki …