Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Najpierw

Irek Zeifert 19.08.2018

To słowo nie występuje w Biblii często, ale wydaje się należeć do ulubionych w Bożym słownictwie.

Większość biblijnych bohaterów to właśnie osoby, które znały wartość tego słowa i odpowiedziały na nie. Jesteś świadomy (świadoma) wagi tego niepozornego słówka dla twoich relacji z Nim? Jesteśmy gotowi na wszystko lub bardzo dużo dla naszego Pana, ale niekoniecznie jesteśmy gotowi na "najpierw"! A to zmienia bardzo wiele.