Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Trudna sztuka relacji

Szymon Kunc 05.08.2018

Relacje towarzyszą nam przez całe życie, co więcej nierzadko stanowią wielkie wyzwanie. Po co zatem mamy jeszcze sobie dokładać kolejny kamyczek do ogródka w postaci relacji w Kościele? A jeżeli nawet warto je budować, to jak?