Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jak poznawać Boga

Szymon i Paulina Zeifert lipiec 2018

Sam Bóg zaprasza nas do poznawania Go: Jego charakteru i emocji. Jest to jednym z kluczowych elementów chrześcijaństwa. Z tego nauczania poznasz praktyczne kroki, dzięki którym będziesz mógł odpowiedzieć na to zaproszenie.