Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Radujcie się!

Marek Kosętka 15.07.2018

Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam radujcie się.

Przypatrując się zachowaniu psa można powiedzieć jakiego ma pana, a na podstawie postawy sługi, np. Apostoła Pawła, można wiele powiedzieć o charakterze jego Pana. Przypatrzmy się jak Paweł traktował ludzi, jaką miał postawę gdy utracił wolność, przypatrzmy się jego zachowaniu w obliczu śmierci i choroby bliskiej osoby, czy podejściu do kwestii finansów...

A jaki obraz Boga można mieć przyglądając się Twojemu życiu?