Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Duchowa Rzeczywistość

Marek Kosętka 10.06.2018

Rzeczywistość duchowa istnieje i ma w sobie zarówno pierwiastek DOBRY – to Boże Królestwo i Jego rządy, to Duch Święty i Jego działanie, Jego przemieniająca obecność, dary i cuda;

ale jest też pierwiastek ZŁY – władztwo ciemności, diabeł i jego demony, siły zła, które sprzeciwiają się Bogu, walczą z wierzącymi, chcą niszczyć, ograbiać i zabijać przez kłamstwo, oszustwo, grzech…

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was!