Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Zadziwiająca wiara

Wiesiek Leśniak 03.06.2018

Był ktoś, kto zadziwił siłą swojej wiary samego Jezusa. Czy to w ogóle możliwe? A jednak. Kto to był? Gigant wiary, czy może ktoś taki jak my?