Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Wytrwałość

Marek Kosętka 27.05.2018

Dobra gleba to ci, którzy w wytrwałości wydają owoc, którzy niestrudzenie siali i siali i siali ziarno, którzy głęboko zapuścili korzenie krusząc skałę, którzy wzbili się wysoko do nieba zaduszając ciernie i chwasty. Bo ziarno Słowa ma ogromną moc!!!

Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.