Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Psalm 37

Irek 13.05.2018

Ufność w czasie zarazy

Ps 37 jak całe Słowo wzywa nas do ufności i to do bezgranicznej, bezwarunkowej ufności. Łatwo zaufać, gdy wszystko idzie dobrze. Trudniej gdy doświadczamy porażek, a zagrożenia życia, zdrowia czy materialnego bytu trwają długi czas. Długotrwała presja staje się wtedy opresją i pozbawia nas "złudzeń" jakimi jawią się wtedy wiara i ufność. Jak przerwać zaklęty krąg i wyrwać się z tego stanu?