Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Jesteśmy na wojnie

Magda Szulik 15.04.2018

W Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani, aby ostać się gdy nadejdzie dzień zły, jesteśmy powołani aby walczyć, jesteśmy powołani aby zwyciężyć.