Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Z perspektywy Nieba

Andy 18 i 25 marca 2018

Przywykliśmy do tego w jaki sposób postrzegamy naszą ziemską rzeczywistość. Ale przecież z perspektywy Nieba zupełnie inaczej wygląda cały świat, nasze otoczenie, a także my sami.

Boże myśli są inne niż nasze. Jego perspektywa jest znacznie szersza i uwzględnia coś, czego nie widzimy, a co jest. Czy możemy się dowiedzieć co myśli Bóg? Spróbujmy poszukać Bożego punktu widzenia w kilku biblijnych wersetach.