Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Bóg współdziała we wszystkim!

Marek Kosętka 4.03.2018

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rz. 8:28

Czy rzeczywiście to wiemy? Czy widzisz Boga współdziałającego we wszystkim?

Czy to coś zmienia, że Pan jest z tobą tak jak był z Józefem?!

Możesz rosnąć, kwitnąć i wydawać owoc na każdym miejscu!