Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Szalony wyczyn Jonatana

Marek Kosętka 18.02.2018

W czasie, gdy inni, przerażeni i bez nadziei, siedzą w norach, Ty, pobudzony głębokim pragnieniem serca, możesz spontanicznie wejść przez drzwi, które właśnie teraz, otwiera specjalnie dla Ciebie sam Bóg!

Nie czekaj! Nie pytaj! Odważ się!

„Chodź! (…) może Pan uczyni coś dla nas!?”