Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Lepsza Ewangelia?

Wiesiek Leśniak 11.02.2018

Czy dla współczesnego świata jest lepsza Ewangelia, lepsza Dobra Nowina niż ta, która jest? Apostoł Paweł w liście do Galatów napisał, że nie ma. Dlaczego zatem współczesny chrześcijański świat żyje tak jak by była? Taka trochę zmieniona, trochę uwspółcześniona, trochę bardziej przystępna. Gdzie i co jest prawdą w tym świecie zamieszania i jak tego szukać?