Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

3. Ewangeliści

Bartek 10.12.2017

Jezus w Ewangelii Łukasza (rozdział 10) wysłał swoich uczniów z precyzyjną instrukcją skutecznej ewangelizacji. Polecenia Jezusa są wciąż aktualne – odkryj je na nowo! Zrób, co do ciebie należy i zobacz, co zrobi Bóg. Niech Jezus buduje swój Kościół!

Cykl: Boży plan na Kościół

Część 1. Boży plan na Kościół

Część 2. Pasterze

Część 3. Ewangeliści

Część 4. Prorocy

Część 5. Nauczyciele

Część 6. Apostołowie