Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Boży plan na Kościół

Szymek 19.11.2017

Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół, a nam dał przywilej w tym uczestniczyć. Musimy jednak wiedzieć jaki jest Jego projekt, aby wziąć udział w budowie. W tym cyklu wykładów spróbujemy się mu przyjrzeć.

Część 1. Boży plan na Kościół

Część 2. Pasterze

Część 3. Ewangeliści

Część 4. Prorocy

Część 5. Nauczyciele

Część 6. Apostołowie

W trakcie części 1 (od 18:33 do 24:55) został użyty poniższy fragment wykładu. Aby włączyć polskie napisy użyj przycisk CC