Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czy Reformacji mogło nie być?

Wiesiek 12.11.2017

„Mogłem temu zapobiec”- powiedział cesarz Karol V widząc po latach, jak szeroko w Europie rozpowszechniły się idee Reformacji. Czy rzeczywiście spalenie na stosie jednego więcej „heretyka” załatwiłoby temat?